ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΣΘ

  • 11 Οκτωβρίου, 2021
Τα σωματεία σε ότι αφορά τους αγώνες συμπληρώνουν υποχρεωτικά και υποβάλλουν στον Διαιτητή του αγώνα τα ειδικά έντυπα, που φέρουν την σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή και το...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΣΘ

  • 7 Οκτωβρίου, 2021
Από την ΕΠΕΣΘ ανακοινώνεται ότι το κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο που τίθεται σε ισχύ, είναι ευθύνη της πολιτείας. Το ίδιο ισχύει και για τη διάρκεια ισχύος των διαγνωστικών τεστ PCR...