Θεσσαλονίκη 14/5/2021 To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΣΘ στην από 11.5.21 έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης σύμφωνα με τα παρακάτω:Α) Σύμφωνα με τις...