Κ16 Κοριτσιών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2021-2022

Α’ Φάση

Α ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0

Βαθμολογία Α Ομίλου

#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*3309-09
2*3309-19
3*3309-39
4*3217-39
5*2113-43
6*3124-63
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Βαθμολογία Β Ομίλου
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*3309-09
2*3309-19
3*3309-39
4*3217-39
5*2113-43
6*3124-63
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Βαθμολογία Γ Ομίλου
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Βαθμολογία Δ Ομίλου
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Βαθμολογία Ε Ομίλου
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Βαθμολογία ΣΤ Ομίλου
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Βαθμολογία Ζ Ομίλου

Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
Η’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
*
*
*
2η Αγωνιστική
*
*
*
3η Αγωνιστική
*
*
*
4η Αγωνιστική
*
*
*
5η Αγωνιστική
*
*
*
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Σκόρ
0-0
0-0
0-0
Βαθμολογία Η Ομίλου
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00
#ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1*0000-00
2*0000-00
3*0000-00
4*0000-00
5*0000-00
6*0000-00

Ημιτελικός 1-4Σκόρ
Ημιτελικός 2-3Σκόρ
Μικρός Τελικός
Τελικός

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
MVP:

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1.

2.

3.

4.

#Εκτός Συναγωνισμού