Κ18 Κοριτσιών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2024-2025

Α’ Φάση

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
**
*
**
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Βαθμολογία Α Ομίλου
α.αΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5
6

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Βαθμολογία Β Ομίλου
α.α Ομάδα Αγ Ν Η Σετ Β
1
2
3
4
5
6

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Βαθμολογία Γ Ομίλου
α.α Ομάδα Αγ Ν Η Σετ Β
1
2
3
4
5

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
ΧΑΝΘ-Ν.Βότσης
Αριστοτέλης Επανομής-Αναγέννηση Ρυσίου
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Ν.Βότσης-Αριστοτέλης Επανομής
Μακεδόνες Μαχητές-ΧΑΝΘ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Αναγέννηση Ρυσίου-Ν.Βότσης
Αριστοτέλης Επανομής-Μακεδόνες Μαχητές
Βαθμολογία Δ Ομίλου
ααΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5

Ε΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Βαθμολογία Ε Ομίλου
ααΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5

ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Βαθμολογία ΣΤ Ομίλου
ααΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5
6

Ζ΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
Βαθμολογία Ζ Ομίλου
αα
ΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5

Η΄ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
2η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
3η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
4η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ
5η Αγωνιστική
ΑγώναςΣκορ

Βαθμολογία Η Ομίλου
ααΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5

Β ΦΑΣΗ

1οι-4οιΑΒΓ
2οι-3οιΑΒΓ
Γ ΦΑΣΗ
Α ΟΜΙΛΟΣ
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
Βαθμολογία Α΄ Ομίλου
α.αΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5
6
7
8
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
Βαθμολογία Β΄ Ομίλου
α.αΟμάδαΑγΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5
6
7
8
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ Α΄ ΦΑΣΗΣ-ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑγωνιστικήΣκορ
2η ΑγωνιστικήΣκορ
3η ΑγωνιστικήΣκορ
4η ΑγωνιστικήΣκορ
5η ΑγωνιστικήΣκορ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
α.αΟμάδαΑγ.ΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑγωνιστικήΣκορ
2η ΑγωνιστικήΣκορ
3η ΑγωνιστικήΣκορ
4η ΑγωνιστικήΣκορ

5η Αγωνιστική
Σκορ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ
α.αΟμάδαΑγ.ΝΗΣετΒ
1
2
3
4
5

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ Β΄ ΦΑΣΗΣ-ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστικήΣκορ
2η αγωνιστικήΣκορ
3η αγωνιστικήΣκορ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
α.α Ομάδα Αγ. ΝΗΣετΒ
1
2
3
4
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστικήΣκορ
2η αγωνιστικήΣκορ
3η αγωνιστικήΣκορ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ
α.α. Ομάδα Αγ.ΝΗΣετΒ
1
2
3
4

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστικήΣκορ
2η αγωνιστικήΣκορ
3η αγωνιστικήΣκορ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΟΜΙΛΟΥ
α.α. Ομάδα Αγ.ΝΗΣετΒ
1
2
3
4
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστικήΣκορ
2η αγωνιστικήΣκορ
3η αγωνιστικήΣκορ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ΄ ΟΜΙΛΟΥ
α.α. Ομάδα Αγ.ΝΗΣετΒ
1
2
3

FINAL 4

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FINAL 4

α.α. Ομάδα Αγ.ΝΗΣετΒ
1
2
3
4
MVP:

Β ΟΜΑΔΕΣ

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική4η
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική
αγωνιστική

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

αγωνιστική1η
αγωνιστική2η
αγωνιστική3η
αγωνιστική4η
αγωνιστική5η
αγωνιστική6η
αγωνιστική7η
αγωνιστική8η
αγωνιστική9η

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

αγωνιστική1η
αγωνιστική2η
αγωνιστική3η
αγωνιστική4η
αγωνιστική5η
αγωνιστική6η
αγωνιστική7η
αγωνιστική8η
αγωνιστική9η

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

αγωνιστική1η
αγωνιστική2η
αγωνιστική3η
αγωνιστική4η
αγωνιστική5η
αγωνιστική6η
αγωνιστική7η
αγωνιστική8η
αγωνιστική9η

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ

αγωνιστική1η
αγωνιστική2η
αγωνιστική3η
αγωνιστική4η
αγωνιστική5η
αγωνιστική6η
αγωνιστική7η
αγωνιστική8η
αγωνιστική9η

ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ

αγωνιστική1η
αγωνιστική2η
αγωνιστική3η
αγωνιστική4η
αγωνιστική5η
αγωνιστική6η
αγωνιστική7η
αγωνιστική8η
αγωνιστική9η