ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κ15 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
Α’ Φάση
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *
2η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
3η ΑγωνιστικήΣκορ
*. *
**
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
* *
**
**
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
2η ΑγωνιστικήΣκορ
* *
**
**
3η ΑγωνιστικήΣκορ
**
* *
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
**
* *
**
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *
2η ΑγωνιστικήΣκορ
**
* *
**
3η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
2η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *
3η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
* *
**

Ε΄ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑγωνιστικήΣκορ
* *
**
**
2η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
3η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**

ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
2η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
3η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *

Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *
2η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
* *
3η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
4η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**
5η ΑγωνιστικήΣκορ
**
**
**

*Δήλωσαν συμμετοχή 42 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται με γεωγραφικά κριτήρια σε επτά ομίλους των έξι ομάδων.