• 7 Οκτωβρίου, 2021
 • george
 • 0

Γνωστοποιήθηκε η σημαντική τροποποίηση Νόμου (άρθρα 67,68 και 69 ν.4825/2021/ΦΕΚ Α 157/4-09-2021) αναφορικά με την συμμετοχή σε αγώνες και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων από σωματεία που δεν έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση εγγραφόμενα και στο σχετικό ΜΗΤΡΩΟ της ΓΓΑ.Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 67
Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις

 1. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»
  Άρθρο 68
  Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020
  Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4809/2021 (Α΄102), η ημερομηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αντικαθίσταται με την ημερομηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 75 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 75
  Έναρξη ισχύος
 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
 3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την 1η.8.2022.»
  Άρθρο 69
  Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 – Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999
  Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021 (Α΄102), η ημερομηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντικαθίσταται με την ημερομηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 140 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 140
  Έναρξη ισχύος
 4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.
 5. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την 1η.8.2022.
 6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).
 7. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς το δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει από την 1η.1.2022.
 8. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
 9. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την 1η.1.2022.».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.