• 19 Νοεμβρίου, 2021
  • george
  • 0

Επικαιροποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το νέο Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πετοσφαίρισης (ΕΔΩ), στο οποίο προστέθηκε ειδικό κεφάλαιο (αρθ.16) με μέτρα τήρησης τoυ Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που περιλαμβάνουν και ποινές για κάθε παράβασή του.

Αναλυτικά προβλέπεται ότι:

16.1. ΕΛΕΓΧΟΣ

16.1.1. Υπεύθυνο για τον έλεγχο εισόδου και τη σχετική διαδικασία είναι το γηπεδούχο σωματείο, δια των διαπιστευμένων εκπροσώπων του οι οποίοι θα ελέγχουν την είσοδο και θα την επιτρέπουν μόνον σε όσους δικαιούνται βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου και υπό τις προϋποθέσεις τήρησής τους.

16.1.2. Ο υπεύθυνος COVID 19 της γηπεδούχου ομάδας, ελέγχει την λίστα των εισερχομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Υγειονομικό Αγωνιστικό Πρωτόκολλο Πετοσφαίρισης. Η λίστα εισερχομένων/εξερχομένων πρέπει να είναι στη διάθεση του Παρατηρητή του αγώνα ή των διαιτητών, ενώ αντίγραφο της παραδίδεται σε αυτούς μετά τη λήξη του και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό φωτογραφίζεται από τον Παρατηρητή ή τους διαιτητές.

16.1.3. Η διαδικασία του ελέγχου εισόδου διατηρείται ΚΑΘ’ ΟΛΗ την διάρκεια του αγώνα.

16.1.4. Στην διαδικασία ελέγχου εισόδου περιλαμβάνεται και εάν οι εισερχόμενοι φορούν μάσκα. 

16.1.5. Σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων ευθύνης ΕΟΠΕ και Ενώσεων/Τοπικών Επιτροπών, απαγορεύεται η μετακίνηση των φιλάθλων και κατά συνέπεια το φιλοξενούμενο σωματείο δεν δικαιούται εισιτηρίων. Στους αγώνες θα δίνονται στη φιλοξενούμενη ομάδα μόνο προσκλήσεις για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου

16.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στην περίπτωση που ο παρατηρητής ή οι διαιτητές (σε περίπτωση μη ορισμού Παρατηρητή) διαπιστώσουν:

α)ότι δεν γίνεται έλεγχος κατά την είσοδο των φιλάθλων

β)ο αριθμός των φιλάθλων είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου

γ)εισέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι δια της βίας και παρά τις απαγορεύσεις των υπευθύνων  ο αγώνας δεν ξεκινάει πριν εξέλθουν όσοι δεν έχουν ελεγχθεί ή είναι υπεράριθμοι.

16.2.1. Σε περίπτωση συμμόρφωσης με τα παραπάνω έως και δεκαπέντε (15’) λεπτά από την καθορισμένη ώρα έναρξης, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά.

16.2.2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, ζητείται να γίνει εκκένωση του γηπέδου εντός Σαράντα πέντε (45’) λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα

16.2.3. Εάν δεν επιτευχθεί η εκκένωση του γηπέδου, με τη συνδρομή της αστυνομικής δύναμης, τότε, με κοινή απόφαση του 1ου Διαιτητή και του Παρατηρητή αποφασίζεται η  μη έναρξη του αγώνα

16.2.4. Οι ποινές που προβλέπονται για τα ανωτέρω παραπτώματα, είναι:

16.2.4.1. Μη έλεγχος κατά την είσοδο των φιλάθλων:

α) ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και ώρα χωρίς την παρουσία θεατών και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του συγκεκριμένου αγώνα που δεν διεξήχθη

β) Στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 3.000  € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ

γ) Το Υπαίτιο Σωματείο αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής που πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν διεξήχθη, με την υποβολή των επίσημων παραστατικών

16.2.4.2. Μεγαλύτερος του προβλεπόμενου αριθμός των φιλάθλων:

α) ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και ώρα χωρίς την παρουσία θεατών και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του συγκεκριμένου αγώνα που δεν διεξήχθη

β) Στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 3.000  € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ

γ) Το Υπαίτιο Σωματείο αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής που πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν διεξήχθη, με την υποβολή των επίσημων παραστατικών

16.2.4.3. Είσοδος φιλάθλων στο γήπεδο δια της βίας και παρά τις απαγορεύσεις των υπευθύνων:

α) Το Υπαίτιο Σωματείο μηδενίζεται στον  συγκεκριμένο  αγώνα,

β) Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο  από 2.000 € έως 5.000  € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ.

γ) Επιβάλλεται ποινή  τιμωρίας  της  έδρας  του  από  μία  (1) έως  τρεις  (3)  αγωνιστικές,  ανάλογα  με  τη βαρύτητα  των  γεγονότων.

16.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

16.3.1. Ο Υπεύθυνος covid του γηπεδούχου σωματείου και ο Παρατηρητής του Αγώνα ή οι διαιτητές εφόσον δεν υπάρχει παρατηρητής, είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν ότι τηρούνται στην διάρκεια των αγώνων τα προβλεπόμενα στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο και ότι όλοι οι φίλαθλοι φορούν μάσκα.

16.3.2. Τα γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν να υπενθυμίζουν στους φιλάθλους ότι πρέπει να φορούν μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

16.3.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων, παρά τις συστάσεις που γίνονται, δεν φοράει μάσκα, ο παρατηρητής του αγώνα οφείλει να ζητήσει την διακοπή του για να γίνει  σύσταση ότι υποχρεωτικά άπαντες οι ευρισκόμενοι εντός γηπέδου  πρέπει  να φορέσουν μάσκες. Η σύσταση αυτή θεωρείται η 1η επίσημη σύσταση.

16.3.4. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί (μετά την κανονική επανέναρξη του αγώνα) γίνεται η 2η και τελευταία επίσημη σύσταση.

16.3.5. Σε περίπτωση που, μετά και τη δεύτερη (2η) επίσημη σύσταση και την επανέναρξη του αγώνα, διαπιστωθεί εκ νέου ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων δεν φοράει μάσκα,  τότε με κοινή απόφαση Διαιτητή και Παρατηρητή ο αγώνας διακόπτεται και ζητείται η εκκένωση του γηπέδου εντός Τριάντα (30’) λεπτών.

Μετά την παρέλευση Τριάντα (30’) λεπτών και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκκένωση του γηπέδου, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά. Τα αποτελέσματα των σετ που έχουν λήξει κατοχυρώνονται, ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και ώρα χωρίς την παρουσία θεατών, ξεκινώντας από το σημείο του σετ στο οποίο σημειώθηκε η διακοπή και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του συγκεκριμένου αγώνα που διακόπηκε.

Παράλληλα, στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α) χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 3.000 € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ

β) αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής που πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν διεξήχθη, με την υποβολή των επίσημων παραστατικών

16.3.6. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα αυξηθεί ο αριθμός των φιλάθλων από το προβλεπόμενο ποσοστό ζητείται να γίνει μερική εκκένωση του γηπέδου, ώστε να επανέλθει το προβλεπόμενο ποσοστό πληρότητας γηπέδου. Εάν αυτό επιτευχθεί σε διάστημα 15’, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η μερική εκκένωση του γηπέδου, με κοινή απόφαση του Διαιτητή και Παρατηρητή, διακόπτεται ο αγώνας και ζητείται η εκκένωση του γηπέδου εντός Τριάντα (30’) λεπτών

Μετά την παρέλευση Τριάντα (30’) λεπτών και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκκένωση του γηπέδου, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά.  Τα αποτελέσματα των σετ που έχουν λήξει κατοχυρώνονται, ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και ώρα χωρίς την παρουσία θεατών, ξεκινώντας από το σημείο του σετ στο οποίο σημειώθηκε η διακοπή και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του  συγκεκριμένου αγώνα που διακόπηκε.

Παράλληλα, στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α) χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 3.000  € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ

β) αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής που πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν διεξήχθη, με την υποβολή των επίσημων παραστατικών

16.3.7. Σε  περίπτωση  οριστικής  διακοπής  του  αγώνα  από βίαια είσοδο φιλάθλων και μόνο, επιβάλλονται στο Υπαίτιο Σωματείο οι ακόλουθες ποινές:

α) μηδενίζεται στον  συγκεκριμένο  αγώνα,

β) χρηματικό πρόστιμο  από 2.000 € έως 5.000  € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ.

γ) ποινή  τιμωρίας  της  έδρας  του από  μία  (1) έως  τρεις  (3)  αγωνιστικές,  ανάλογα  με  τη βαρύτητα  των  γεγονότων.

16.4 ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ή μη όλων των ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι το Μονομελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο (Αθλητικός Δικαστής).

Tα έγγραφα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα, έκθεση διαιτητών, Παρατηρητή, αστυνομικής δύναμης κλπ) διαβιβάζονται για πειθαρχικό έλεγχο στο Μονομελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Ο.ΠΕ. το οποίο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει αναλογικά και σε βάρος των , κατά περίπτωση, υπαιτίων, ( πχ μη τήρηση ελέγχου εισόδου από γηπεδούχο ή παράνομη είσοδος και παραμονή ή άρνηση εκκένωσης εκ μέρους φιλάθλων ή άλλων προσώπων γηπεδούχου ή φιλοξενούμενου σωματείου, κατά παράβαση των οριζόμενων στο υγειονομικό πρωτόκολλο και τις παρούσες διατάξεις) τις διατάξεις του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

*Σχετικά με τη διάταξη της παρ. 16.1.5. του Αγωνιστικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων αφορά την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων σωματείων και όχι την μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων–φίλων της φιλοξενούμενης ομάδας και άλλων (πχ γονέων αθλητών/τριών, διαιτητών, προπονητών κλπ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.