Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου (16.00-18.30) θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ημερίδα  με θέμα ΑCTIVE  ¨Αντιμετωπίζοντας τη βία στον παιδικό Αθλητισμό¨, που διοργανώνει το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας....