Πέρα από τις  αγωνιστικές της δραστηριότητες, η ΕΠΕΣΘ φροντίζει να διατηρεί και το κοινωνικό της πρόσωπο και ολοκληρώνει πλέον την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει εκ νέου φάρμακα για τις ανάγκες...