Υπενθυμίζεται από την ΕΟΠΕ ότι, οι μεταγραφές μετοίκησης λόγω σπουδών:·Εισαγωγή για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΑΕΙ/ΑΤΕΙ- της ημεδαπής·Εισαγωγή Μαθητών-Αθλητριών που εισάγονται...