Η Πανελλήνια Διαδικτυακή Σχολή Νέων Διαιτητών θα πραγματοποιηθεί 6-9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 18:00-21:00 και 10-11 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 10:00-14:00. Πληροφορίες: odbe@otenet.gr Δικαιολογητικά: Απολυτήριο Λυκείου – Ποινικό Μητρώο...