Σύμφωνα με την ΚΥΑ 766/18.2.2022, προβλέπονται τα ακόλουθα, σχετικά με την παρουσία των φιλάθλων σε αγώνες. Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε ανοικτές και αθλητικές...