Ανακοίνωση

  • 10 Φεβρουαρίου, 2022
Προς αποφυγή παρερμηνειών αλλά και καταστρατήγησης σε ότι αφορά την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου και των ανάλογων άρθρων των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων από την ΕΠΕΣΘ διευκρινίζονται τα εξής: · ...