• 2 Φεβρουαρίου, 2024
  • george
  • 0

Γνωστοποιήθηκαν οι Αιτήσεις για την ΕΟΠΕ ή την Ένωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχε το Σωματείο του Υποψηφίου, οι οποίοι εκδίδουν αντίστοιχα την Βεβαίωση. Συνιστάται εάν κάποιος ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα 5 έτη σε μια Ένωση να ζητά την βεβαίωση από την Ένωση αυτή. Για τα Πρωταθλήματα που διεξάγονταν από Τοπικές Επιτροπές οι Αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΟΠΕ και οι Βεβαιώσεις εκδίδονται από την ΕΟΠΕ, με στοιχεία που κοινοποιούνται από την Τοπική Επιτροπή.

Το Παράβολο Αίτησης για βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας ορίζεται στο ποσό των 20.00 €

Για την περίπτωση αθλητικής δραστηριότητας υποψηφίου έως το 1999 κατά την οποία τα φύλλα αγώνα έχουν ολικά ή μερικά καταστραφεί ή χαθεί, η αθλητική εμπειρία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι έχει συμπληρώσει πενταετή αγωνιστική δραστηριότητα κατά την επίμαχη περίοδο, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από βεβαίωση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία βεβαιώνεται: (α) η πενταετής αγωνιστική δράση του ενδιαφερόμενου αθλητή εντός του διαστήματος έως το 1999 και (β) η καταστροφή ή απώλεια των σχετικών αποδεικτικών φύλλων αγώνα, με αναφορά στον ακριβή χρόνο και στα αίτια της καταστροφής ή απώλειας.

ΕΔΩ θα βρείτε την Γενική Αίτηση.

ΕΔΩ θα βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση.

ΕΔΩ θα βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας ή καταστροφής αρχείων.

ΕΔΩ θα βρείτε την Ιατρική Βεβαίωση.

ΕΔΩ θα βρείτε τη Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας.

ΕΔΩ θα βρείτε τη Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας (περιπτώσεων απώλειας ή καταστροφής αρχείων.

ΕΔΩ θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.