• 14 Ιουνίου, 2024
  • george
  • 0

Μετά από ενημέρωση από την ΕΟΠΕ,  γνωστοποιήθηκε η Υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/9935/04-04-2024 (Β΄ 2191) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2024, των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν.5085/2024 (A’ 17), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.»

Με κίτρινο, σημειώνονται οι κυριότερες τροποποιήσεις:

  • Σύμφωνα με την απόφαση, η πρώτη υποβολή ολοκληρώνεται την 31η.08.2024.
  • Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψουν ελλείψεις, το αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως 15η.11.2024 και έως έξι (6) επανυποβολές συνολικά.
  • Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν τα αθλητικά σωματεία που πληρούν αθροιστικά τις  προϋποθέσεις. Ειδικότερα και προκειμένου για νέα σωματεία, τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο, εγγράφηκαν ως μέλη στην αθλητική ομοσπονδία στην οποία εντάσσεται το άθλημα που καλλιεργούν, από την 4η Απριλίου 2022 και εφεξής και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) ή έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση από 4/4/2023, ή συμμετείχαν νόμιμα στην επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα αθλητικής ομοσπονδίας ομαδικού αθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2023/2024, που ξεκίνησε εντός του 2023, ή συμμετείχαν νόμιμα στην επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας του έτους 2024.

ΕΔΩ θα βρείτε το σχετικό έγγραφο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.