• 27 Φεβρουαρίου, 2024
  • george
  • 0

Tην εξαίρεση των Αθλητικών Σωματείων από τις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744), δηλαδή, από την χρήση POS για ψηφιακές συναλλαγές εφόσον ΟΛΕΣ οι συνδρομές που εισπράττουν αφορούν μέλη τους, διευκρίνισε με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από σχετική εισήγηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. 

Το θέμα απασχόλησε τη πρόσφατη συνάντηση του προέδρου της ΕΟΠΕ Γιώργου Καραμπέτσου με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση ο οποίος και υποσχέθηκε να το προωθήσει όπως και έγινε. Μετά την διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννης Βρούτση και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα Αθλητικά Σωματεία: 

Ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο που εισπράττει συνδρομές από τα μέλη του, όπως π.χ. ένα αθλητικό σωματείο, εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744);

Σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013,  σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.

Στο μέτρο που το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο (π.χ. αθλητικό σωματείο) εισπράττει συνδρομές μελών του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό του, αποκλειστικά για την επιδίωξη των σκοπών του (π.χ. για τα αθλητικά σωματεία την συστηματική εκγύμναση των αθλητών τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες), και τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του σωματείου, το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

 Αν ωστόσο, το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή σε μέλη του, που δεν σχετίζονται με την επιδίωξη του σκοπού του σωματείου, ή τα μέλη του δεν είναι μέλη με πλήρη δικαιώματα αλλά απλά πληρώνουν συνδρομή προκειμένου να τους παρέχονται υπηρεσίες, ή παρέχει υπηρεσίες σε μη μέλη του έναντι αντιτίμου, τότε θεωρείται ότι το νομικό πρόσωπο δέχεται πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές και εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.