Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΕΣΘ την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στην αίθουσα διαλέξεων «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Προεδρείου της...
Θεσσαλονίκη 14/5/2021 To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΣΘ στην από 11.5.21 έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης σύμφωνα με τα παρακάτω:Α) Σύμφωνα με τις...