Θεσσαλονίκη 14/5/2021


To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΣΘ στην από 11.5.21 έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2725/99 όπως ισχύει και του καταστατικού της Ένωσης Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.Πε.Σ.Θ.), καλούνται τα σωματεία – μέλη της δύναμης της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00 στην αίθουσα διαλέξεων «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
2.Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 1/9/2017 – 30/5/2021. Απαλλαγή μελών ΔΣ
3.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού & ΄Εκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής από 1/9/2017 – 30/5/2021. Απαλλαγή μελών ΔΣ
4.Εκλογή 2 μελών εφορευτικής επιτροπής
5.Εκλογή Προέδρου & οκτώ (8) τακτικών μελών για το Δ.Σ. και τριών (3) τακτικών μελών για την εξελεγκτική επιτροπή καθώς και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και αναπληρωματικών μελών για την εξελεγκτική επιτροπή.


Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.-
Β)Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της Γ.Σ. με φυσική παρουσία, λόγω απαγορευτικών μέτρων που θα ισχύουν εξ αιτίας των επιδημιολογικών συνθηκών λόγω COVID 19, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες, με απομακρυσμένη συμμετοχή των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και με την χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4778/2021 – ΦΕΚ 26/Α/19-2-2021 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. οικ. 72664/2021 – ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021 και των διατάξεων του Καταστατικού, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν τα σωματεία – μέλη με νεώτερη απόφαση του ΔΣ. Ακολουθούν τα έγγραφα που αφορούν την ΓΣ της ΕΠΕΣΘ:
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΕΣΘ
Εγκύκλιος της Γενικής Συνέλευσης
Υπόδειγμα Ορισμού Υποψηφίου
Υπόδειγμα Ορισμού Εκπροσώπων
Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.