Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο, 54 638 Θεσσαλονίκη
    Γραμματεία: Τηλ. 2310 231.091 Fax: 2310 270.588
    E-mail: epesth@otenet.gr